Tania Energia dla mieszkańców i przedsiębiorstw za ponad pół miliona złotych

W dniu 17.05.2018 r. zostały podpisane umowy na zakup energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych w ramach Projektu „Tania Energia”.  Zawarcie umów zostało poprzedzone postępowaniem w wyniku, którego został wyłoniony Wykonawca - Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.

Umowy będą realizowane:

  •  Dla Przedsiębiorstw i Spółek od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Uzyskana cena w ramach przeprowadzonego postępowania wynosi 224 zł netto za 1 MWh.
  •  Dla Klientów indywidualnych – gospodarstw domowych od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r. Uzyskana cena w ramach przeprowadzonego postępowania wynosi:

             - 121,20 zł netto za 1 MWh – w pierwszym roku obowiązywania umowy, tj. od 01.07.2018 do 30.06.2019 r,
             - 242,40 zł netto za 1 MWh w roku następnym, tj. od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

Wolumen kupowanej w ramach Projektu energii to blisko 2,7 GWh dla 195 punktów poboru energii. Wartość kupowanej energii  to blisko 570 tysięcy złotych.

Mając na uwadze obecnie panujące trendy na rynku energii elektrycznej wyrażamy nadzieję, że zaoferowane przez sprzedawcę ceny zapewnią Członkom naszej grupy zakupowej istotne oszczędności. Więcej szczegółów związanych z przystąpieniem do Projektu na www.taniaenergiakrosno.pl w zakładce Tania Energia -Dla Członków grupy- Nabór Członków w roku 2018.