Podpisanie umowy w ramach projektu "Tania energia"

W dniu 27.09.2016r.  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej S. z o.o. podpisało umowę z  firmą Multimedia Polska Energia Sp. z o.o., ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia na grupową zakup energii elektrycznej dla podmiotów gospodarczych w ramach Projektu „Tania Energia”. Umowa będzie realizowana od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r. za wyjątkiem tych Członków Grupy, którzy mają podpisane porozumienia cenowe, wówczas termin realizacji umowy będzie proporcjonalnie skrócony i rozpocznie się po wygaśnięciu tych porozumień.

Uzyskana przez nas cena za 1 kWh to 0,22813 zł netto (zawierająca już wszystkie opłaty, za wyjątkiem  opłat za dystrybucję energii elektrycznej).