Informacja o wyłonieniu Sprzedawcy energii elektrycznej dla Taryfy C i B w ramach projektu „Tania Energia”

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury, w dniu 14.05.2018 r. wyłoniło Sprzedawcę energii elektrycznej dla Taryfy C i B w ramach projektu „Tania Energia”.

Najniższą cenę zaoferowała firma Orange Polska S.A. Orange Energia, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa. Wykonawca zaoferował dla Taryfy C i B cenę 224 zł za 1MWh (zawierającą już wszystkie opłaty z wyjątkiem opłat dystrybucyjnych) na okres 12 miesięcy od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

Jeszcze raz dziękujemy za przyłączenie się do Grupy. Mamy nadzieję, że uzyskana cena pozwoli na osiągnięcie wymiernych korzyści finansowych w Państwa przedsiębiorstwach.

Obecnie trwają przygotowania związane z opracowaniem wzoru umowy, tak aby nowa umowa obowiązywała Państwa od 01.07.2018 r.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie. Z takiego prawa skorzystać  można w terminie 14 dnitj. do 31.05.2018 r.  poprzez złożenie w MPGK Krosno sp. z o.o., ul. Fredry 1 – Biuro Obsługi Klienta lub e-mail: energia2@mpgk.krosno.pl stosownego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Grupie Zakupowej.

Rezygnacja z udziału w Projekcie „Tania energia” spowoduje:

-zakończenie dotychczasowej  współpracy, a w konsekwencji usuniecie z listy Członków Grupy Zakupowej,

- po zakończeniu obowiązywania obecnej umowy w ramach Grupy zakupowej konieczność samodzielnego zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej z dowolnym sprzedawcą od 01.07.2018 r.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta tel. 134748316 lub tel. 134748360.